NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

Omgekeerde prothese voor slijtage bij cuff deficiëntie ("cuff tear arthropathy")

Ingreep

Bij slijtage van het schoudergewricht met afwezigheid van een intacte rotatorcuff kiezen we voor het plaatsen van een omgekeerde of delta-prothese.
De omgekeerde prothese geeft een inherent stabiliteit die voorkomt dat de humeruskop, niet beschermd door de bovenste cuff, zou opstijgen tegenaan het acromion.
Door opspannen van de deltoïd spier en door verplaatsing van het centrum van rotatie naar mediaal toe, kan de arm weer opgeheven worden, ook in afwezigheid van de bovenste cuffspieren.
De actieve endo- en exorotatie kracht hangt af van de nog resterende voorste en achterste cuff delen.

Gezien er in de regel geen spieren losgemaakt en heraangehecht worden, hoeven we in de revalidatie hiermee geen rekening te houden! Dit laat een snellere actieve belasting van het gewricht toe.

In uitzonderlijke gevallen wordt er een reïnsertie van de subscapularis uitgevoerd of een spiertransfert met de teres major en de latissimus dorsi. In deze setting moeten de actieve en passieve mobilisaties de eerste 6 weken beperkt worden en geven we die periode een abductiebrace. Dit zal steeds expliciet op het voorschrift vermeld worden!!

Meer informatie over de omgekeerde schouderprothese (of deltaprothese) kan u vinden op de website van Orthopedie Herentals...

Revalidatie

Doel

 • Snelle passieve mobilisatie; vermijden gewrichtsverstijving
 • Vermijden doorgedreven exorotatie-abductie in de beginfase (stabiliteit)
 • Tonifiëren van de resterende voorste (subscap) en achterste (teres minor) cuff, deltoïd, en scapulastabiliserende spieren
 • Snel aanleren dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid van deze meestal oudere patiënten)

Week 1 tot 3

 • Adductieverband of sling: mag uit voor kinesitherapie en voorzichtige dagelijkse activiteiten
 • Massage - lymfedrainage - ontzwellend werken - ijs/cryocuff
 • Aan te leren oefeningen:
 • Passieve mobilisaties:
  • Anteflexie in vlak van de scapula
  • Endorotatie progressief opdrijven
  • Exorotatie stop tot 30° (tenzij anders aangegeven!)
 • Actief geassisteerde mobilisaties (zodra pijn het toelaat):
  • Elevatie tot maximale hoogte
  • Exorotatie, endorotatie binnen comfortgrenzen

Week 3 en verder

 • Adductieverband zoveel mogelijk uitlaten (afhankelijk van de pijn, vermoeidheid)
 • Verder passief en actief geassisteerd opdrijven mobititeit
 • Tonificatie oefeningen deltoid en rotatoren (theraband, katrol,...)
 • Aanleren en trainen dagelijkse activiteiten (aankleden, eten, afwassen, kleine huishoudactiviteiten.
 • Naar de mond brengen van een glas, een tas.. en achter de rug reiken zijn soms moeilijk door zwakte van de endo en exorotatoren: dit kan progressief weer opgetraind worden

In deze sectie: