NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

Veilige zones

Hou voor de mobilisatie van de schouder vooral de beweging van de elleboog in het oog & niet de beweging van de hand. Als de patiënt de elleboog, en dus het schoudergewricht, op en neer (figuur 1) of achteruit en voorwaarts (figuur 2) beweegt gaat de beweging door drie zones:

  • Zone 1: Veiligste zone
    In deze zone beweegt de patiënt veilig op advies van de kinesitherapeut.
  • Zone 2: Minder veilige zone
    In deze zone moet de patiënt voorzichtig bewegen zonder begeleiding.
  • Zone 3: Minst veilige zone
    Deze zone moet de patiënt vermijden. De schouder is na heelkunde of na trauma zeer kwetsbaar in deze zone.

veilige, minder en minst veilige zones bij mobilisatie: zijaanzichtFiguur 1: zijaanzicht veilige, minder en minst veilige zones bij mobilisatie: bovenaanzichtFiguur 2: bovenaanzichtIn deze sectie: