NIEUWS: De presentaties van het 2e SportCongres Kempen zijn online beschikbaar...Bezoek de pagina

Hemiprothese voor slijtage / aantasting humeruskop

Ingreep

 • Vervangen of herbekleden van de aangetaste humeruskop
 • Geen herbekleding glenoïd
 • Release van de verkorte weke delen structuren (tgv langdurige bewegingsbeperking)
 • Toegang langs anterieur met losmaken van de subscapularis
 • Reïnsertie "tendon to bone" of met een botstuk (tuberculum minus osteotomie)

Meer informatie over de hemiprothese kan u vinden u op de website van Orthopedie Herentals...

Revalidatie

Doel

 • Snelle passieve mobilisatie; vermijden gewrichtsverstijving
 • Beschermen subscapularis insertie tot volledige heling
 • Tonifiëren van de verzwakte cuff en deltoïd spieren

De revalidatie verloopt meestal iets sneller dan bij de totale prothese; minder weke delen trauma.
De mobilisatie en hervattting actief schoudergebruik kunnen versneld worden zo de pijn dit toelaat.

Zelfde regels gelden voor bescherming van de subscapularis reïnsertie als bij de totale prothese:

 • GEEN stretching exo
 • GEEN endo tegen weerstand eerste 2 tal maanden!

Week 1-3

 • Adductieverband of sling: mag uit voor kinesitherapie en voorzichtige armbewegingen
 • Massage - lymfedrainage - ontzwellend werken - ijs/cryocuff
 • Aan te leren oefeningen:
 • Passieve mobilisaties:
  • Anteflexie in vlak van de scapula
  • Endorotatie progressief opdrijven
  • Exorotatie stop 15 - 30° (cfr subscap reïnsertie!)
 • Actief geassisteerde mobilisaties (zodra pijn het toelaat):
  • Elevatie tot max 90°
  • Exorotatie tot neutraal
  • Endorotatie binnen comfortgrenzen

Week 3-6

 • Adductieverband progressief uitlaten (afhankelijk van de pijn / compliance)
 • Verder passief en actief geassisteerd opdrijven mobititeit
  (schouder gaat zwellen en neigt te verstijven)
 • Beschermen subscapularis-reïnsertie tot volledige heling
  • GEEN passieve exorotatie voorbij 30°
  • GEEN endorotatie kracht tegen weerstand
 • Hydrotherapie zo beschikbaar; aanleren oefeningen.

Week 6-9

Na week 9


In deze sectie: